" بهشت درون "
" اگر هر کس لیاقت میداشت خودش باشد ، نه ننگی بود و نه جنگی "
روضه حسین ( ع )
...

کاش از روضه حسین به روضه ( باغ و رضوان ) حسین میرسیدیم !! 

| وارسته | سه شنبه ششم آبان 1393
... اینقدر دانم که چیزی هست و من گم کرده ام "
...

خویش را در پیش پای خویشتن گم کرده ام "

| وارسته | شنبه هفدهم خرداد 1393
... مرا با روزگار خویش بگذار "

... مرا نه زهره گفت 

                           و 

                               نه صبر خاموشی " 

| وارسته | دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393
... در سرای نشاید بر آشنایان بست "
... 

آنچه میبینم حجاب و آنچه میجویم سراب " 

آنچه میسازم خراب و آنچه مینقشم بر آب !!  ... 

باز باشد همچنان بر آشنایان این سرای " 

تا نگارد هر دل تنگی کلامی و سلام !! 

                                                                                          

                                                                  شعر از ص . و "

| وارسته | شنبه سوم اسفند 1392